+34 639 463 928   /   +34 626 603 872

WIRELESS FOCUS

WIRELESS VIDEO HD

WIRELESS FOCUS

WIRELESS VIDEO HD

+34 639 463 928   /   +34 626 603 872

PACK

MÔVIPRO

ALEXA MINI

ULTRA

 

1600€

MÔVI PRO

WIRELESS VIDEO HD TERADEK BOLT PRO500

2 RECEPTORS

WIRELESS FOCUS

WCU4

FF4 Arri

Filtres x6

Media x4

256gb

Magliner

Bateries x5

Parasol

Monitor 21''

Monitor 5''

Estatiu

OFERTA DE PACKS COMPLETS PER A TOTES LES PRODUCCIONS 

Preus sense IVA

Trípodes

O'Connor

Cranc

Rodes

Copa

150mm

585€

DRAGON

NIKKOR

ALEXA

COMPACT

954€

PARASOL

SACHTLER SB20

100 MM

MONITOR 5''

FF4 TILTA

FILTERS x4

MEDIA x4

HANDHELD

BATTERY x5

AMIRA

COMPACT

848€

FF4 ARRI

MEDIA X6

MAGLINER

O'CONNOR

TRIPODS

 

HANDHELD

PARASOL

MONITOR 5''

MONITOR21''

FILTERS x4

BATTERY x5

FF4 ARRI

MAGLINER

O'CONNOR

TRIPODS

 

HANDHELD

PARASOL

MONITOR 5''

MONITOR21''

FILTERS x4

BATTERY x5

AMIRA

STANDARD 2.1 

900€

RED

STANDARD 2.1

745€

FF4 ARRI

MAGLINER

O'CONNOR

TRIPODS

 

HANDHELD

PARASOL

MONITOR 5''

MONITOR21''

FILTERS x4

BATTERY x5

FF4 ARRI

MEDIA X6

MAGLINER

O'CONNOR

TRIPODS

 

HANDHELD

PARASOL

MONITOR 5''

MONITOR21''

FILTERS x4

BATTERY x5

1020€

ALEXA

STANDARD 2.1 

AMIRA

ULTRAPRIME

1060€

RED

ULTRAPRIME

954€

FF4 ARRI

MAGLINER

O'CONNOR

TRIPODS

 

HANDHELD

PARASOL

MONITOR 5''

MONITOR21''

FILTERS x4

BATTERY x5

FF4 ARRI

MEDIA X6

MAGLINER

O'CONNOR

TRIPODS

 

HANDHELD

PARASOL

MONITOR 5''

MONITOR21''

FILTERS x4

BATTERY x5

660€

DRAGON

COMPACT

PARASOL

SACHTLER SB20

100 MM

MONITOR 5''

FF4 TILTA

FILTERS x4

MEDIA x4

HANDHELD

BATTERY x5

MONITOR17''

FF4 ARRI

MEDIA X4

MAGLINER

O'CONNOR

TRIPODS

 

HANDHELD

PARASOL

MONITOR 5''

MONITOR21''

FILTERS x4

BATTERY x5

1272€

ALEXA

ULTRAPRIME

RED

KOWA

1166€

FF4 ARRI

MAGLINER

O'CONNOR

TRIPODS

 

HANDHELD

PARASOL

MONITOR 5''

MONITOR21''

FILTERS x4

BATTERY x5

FF4 ARRI

MEDIA X4

MAGLINER

O'CONNOR

TRIPODS

 

HANDHELD

PARASOL

MONITOR 5''

MONITOR21''

FILTERS x4

BATTERY x5

ALEXA

KOWA

1484€

FF4 ARRI

MEDIA X4

MAGLINER

O'CONNOR

TRIPODS

 

HANDHELD

PARASOL

MONITOR 5''

MONITOR21''

FILTERS x4

BATTERY x5

MONITOR24''

MEDIA x4

MEDIA X4

MEDIA x4

MEDIA x4

RED

COOKE S4

1200€

FF4 ARRI

MAGLINER

O'CONNOR

TRIPODS

 

HANDHELD

PARASOL

MONITOR 5''

MONITOR21''

FILTERS x4

BATTERY x5

AMIRA

COOKE S4

1300€

FF4 ARRI

MEDIA X6

MAGLINER

O'CONNOR

TRIPODS

 

HANDHELD

PARASOL

MONITOR 5''

MONITOR21''

FILTERS x4

BATTERY x5

MONITOR24''

MEDIA x4

ALEXA

COOKE S4

1500€

FF4 ARRI

MEDIA X4

MAGLINER

O'CONNOR

TRIPODS

 

HANDHELD

PARASOL

MONITOR 5''

MONITOR21''

FILTERS x4

BATTERY x5

MONITOR24''

Preus sense IVA

MONITOR24''